بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.

۱۳۹۸/۸/۱۶ پنج شنبه
(0)
(0)
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز استان  کردستان ( شهرستان سنندج ) دراجرای دعوت مدیر عامل این انجمن ، محمدخسروی مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان به همراه رؤسای ادارات مرکز خدمات اجتماعی ، امور مالی و روابط عمومی اداره کل مذکور ، اول وقت اداری روز پنجشنبه 98/08/16 و در معیت احمدی مدیرعامل انجمن از محل پروژه ی ساختمان اداری در دست اجرای این مرکز بازدید و سرکشی و از نزدیک در جریان روند  پیشرفت – فیزیکی پروژه ی موصوف قرار گرفتند .

 

بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری

 

در این بازدید مدیرعامل انجمن گزارشی از مراحل دریافت زمین ، صدور پروانه ی ساختمان و اجرای عملیات ساخت این پروژه به حاضران ارائه دادند .

 

بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری

 

در جریان این بازدید و بنا به درخواست و تقاضای مدیرعامل انجمن  مبنی بر کمک سازمان زندانها به تکمیل این پروژه ، مدیرکل زندانهای استان قول مساعد در جهت انعکاس و پیگیری موضوع را دادند .

 

بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری

بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری

 

 

 

 

 

 بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
 بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
 بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
 بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
 بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
بازدید محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان از پروژه ساختمان اداری انجمن واقع در سایت اداری
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر