برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان

۱۳۹۹/۱۱/۵ یکشنبه
(0)
(0)
برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان
برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان

براساس گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج  : به منظور نحوه برخورد مادران با فرزندان ، جلسه آموزشی ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی برای همسران مددجویان تحت پوشش توسط مددکاران این انجمن برگزار گردید.

حیدری مددکار اجتماعی با اشاره به اینکه مادران در نبود پدر خانواده نسبت به کنترل فرزندان خود نهایت دقت را بعمل آورند چراکه نبود پدر خود باعث می شود فرزندان از لحاظ احساسی شکننده تر باشند . ایشان با اشاره به اینکه هر کودکی بالاخره دوره هایی از نافرمانی و خودسری را تجربه می کند، در این شرایط وظیفه ی شماست که اوضاع را کنترل کرده و آگاهانه رفتار کنید. توجه داشته باشید، راهی را که برای کنترل رفتار کودکتان انتخاب می کنید، می تواندبه تفاوت زیادی در رفتار او منجر شود .

شایان ذکر است این دوره ها  به صورت هفتگی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و  با حداقل مراجعه برگزار می گردد .

 

 

 

 

 برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان
برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان