افتتاح مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد

شنبه یکم دی ۹۷
(0)
(0)
افتتاح مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد

مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
 مجتمع اداری ، خدماتی و تجاری میلاد وابسته به این انجمن در تاریخ روز شنبه 96/11/14 مصادف با سومین روز از دهه ی مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
افتتاح ساختمان اداری، تجاری و خدماتی انجمن حمایت زندانیان سنندج
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر