سرکشی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش

۱۴۰۰/۳/۲۰ پنج شنبه
(0)
(0)
سرکشی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
سرکشی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی انجمن روز پنجشنبه 1400/03/20 آقای عادل توحیدی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج به همراه آقای سعیدی مسئول دفتر مراقبت پس از خروج ادارۀ کل زندانهای استان کردستان و مددکاران اجتماعی این انجمن از چهار خانوادۀ زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان سنندج سرکشی به عمل آورده و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند .

 

سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش

سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش

سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش

 

 

 

 سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
 سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
 سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
 سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
سرکشی آقای عادل توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگي
* پست الکترونيک
* متن پيام

بستن
*نام و نام خانوادگي
* پست الکترونيک
* متن پيام

0 نظر