دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن

۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شنبه
(0)
(0)
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن

براساس گزارش روابط عمومی انجمن : صبح روز شنبه مورخ 99/10/27 – جناب آقای  ابوتراب لطفی مدیر بنیاد تعاون زندانیان سنندج و بازرس مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج ضمن سرکشی و بازدید از واحد های این مرکز با مدیر عامل انجمن دیدار  و در راستای فعالیت های صورت گرفته گفتگو به عمل آوردند .

 

دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن

 

در این دیدار مدیرعامل انجمن گزارشی از وضعیت انجمن و فعالیتهای صورت گرفته و خدماتی که به مددجویان داده شده ارائه نمودند و همچنین جناب  آقای لطفی بر تعامل بیشتر بنیاد تعاون با انجمن تأکید ورزیدند .

 

دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن

دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن

 

 

 دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
 دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
 دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
 دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی