احمدی مدیرعامل

احمدی مدیرعامل
دیدار مدیرعامل و اعضاء هیئت  مدیره  انجمن حمایت زندانیان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستاندیدار مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان - ن سنندج : احمدی مدیرعامل این مرکز به - یان از سوی احمدی مدیر عامل انجمن و تق - دیدار مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره ا
دیدار ، احمدی مدیرعامل ، عباس سرمستی ، حیدری مسئول روابط عمومی ، انتصاب اعظمی ،
688 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم دی ۹۶
تشکیل دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندجتشکیل دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - ای یدالله احمدی مدیر عامل فعلی انجمن - یگر بعنوان مدیرعامل این انجمن انتخاب
انجمن حمایت زندانیان ، جلسه ی هیئت مدیره ، ریاست هیئت مدیره ، احمدی مدیرعامل ،
545 بازدید، یکشنبه بیستم اسفند ۹۶
مراسم افطاری خانواده مددجویان  انجمن حمایت زندانیان سنندج  .مراسم افطاری خانواده مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندج . - در ادامه مدیرعامل انجمن با درخواست
برگزاری مراسم ، افطاری ، خانواده مددجویان ، سفره ضیافت ، احمدی مدیرعامل انجمن ،
484 بازدید، پنج شنبه دهم خرداد ۹۷
بازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقبت پس از خروج سازمان زندانهای کشور از مجتمع تازه تأسیس خدماتی ،اداری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز استان کردستانبازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقبت پس از خروج سازمان زندانهای کشور از مجتمع تازه تأسیس خدماتی ،اداری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز استان کردستان - این جلسه احمدی مدیرعامل انجمن ، ضمن
بازدید حمید رضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات ، حمایتی سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی ، تربیتی کشور ، ابراهیمی مدیرکل ، جهانگیری معاونت سلامت ، رزمگاه رئیس اداره حفاظت ، سعیدی رئیس مرکز مراقبت ، احمدی مدیرعامل انجمن ، جتمع تازه تأسیس ، روند احداث ، تأمین اعتبار ، مددکاری اجتماعی ، خدمات حمایتی ،
655 بازدید، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
 تعامل و همکاری انجمن حمایت زندانیان سنندج و کانون پرورش فکری کودکان استان کردستان تعامل و همکاری انجمن حمایت زندانیان سنندج و کانون پرورش فکری کودکان استان کردستان - ی انجمن : احمدی مدیرعامل انجمن حمایت - 7/10/26 ، احمدی مدیرعامل انجمن حمایت
دیدار احمدی مدیرعامل انجمن ، شیخی مدیرکل ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، انعقاد تفاهم نامه ، مرکز زبان استان ،
595 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم دی ۹۷
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی .بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . - بازدید که احمدی مدیرعامل انجمن حمایت
بازدید دادستان ، رئیس دستگاههای نظارتی ، ریاست هیئت مدیره ، برنامه های اصلاحی ، احمدی مدیرعامل ،
905 بازدید، سه شنبه هفتم اسفند ۹۷
بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویانبازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویان - ردستان که احمدی مدیرعامل انجمن حمایت
، بازدید مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، حضرت آیت الله رئیسی ، احمدی مدیرعامل انجمن ،
282 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان - در آغاز ، احمدی مدیرعامل این انجمن ضم
، برگزاری کارگاه ، آموزشی ، کنترل و کاهش ، آسیب های اجتماعی ، خانواده های زندانیان ، کارشناسان اورژانس اجتماعی ، احمدی مدیرعامل ،
259 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹