انجمن

انجمن
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان - بط عمومی انجمن : روز سه شنبه مورخ 99
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
150 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹
عقد قرارداد اجاره خانه و پرداخت ودیعه رهن توسط انجمن برای خانواده های نیازمند مددجویان عقد قرارداد اجاره خانه و پرداخت ودیعه رهن توسط انجمن برای خانواده های نیازمند مددجویان  - رهن توسط انجمن برای خانواده های نیاز - نظیر توسط انجمن حمایت زندانیان مرکز ک - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا
، خانواده های نیازمند ، تأمین ودیعه ، پرداخت اجاره ، رهن خانه ، عقد قرارداد ، صاحبان خانه ، انجمن حمایت زندانیان ،
99 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجم - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
68 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبسبازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبس - مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد ش - رعامل این انجمن از منزلی که چندی پیش - یتوسط این انجمن برای مددجوی آزاد شده - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - بع درآمدی انجمن و یا کمک خیّرین تأمین
، آقای توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن ، مددجوی آزاد شده ، مددکاران اجتماعی ، حل مسائل روحی و روانی ، کمک خیّرین ،
53 بازدید، یکشنبه بیست و سوم آذر ۹۹
بازسازی منابع درآمدی انجمنبازسازی منابع درآمدی انجمن - بع درآمدی انجمن بازسازی خودروهای سنگی - سازی منان انجمن که در زمینه آموزش و آ - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - عامل این انجمن نسبت به حفظ منابع درآ - ن اقتصادی انجمن برای افزایش سطح حمایت
، عادل توحیدی ، مدیر عامل انجمن ، حفظ منابع درآمدی ، گسترش دامنه فعالیت ، توان اقتصادی ، افزایش سطح حمایتی مددجویان ، بازسازی خودرو ، آموزش و آزمون پایه یکم ،
62 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم آذر ۹۹
دیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمندیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمن - مدیر عامل انجمن حیدر پسندیده رئیس زند - دج از این انجمن بازدید و با مدیر عامل - مدیرعامل انجمن ،گزارشی از فعالیت های - اری شود و انجمن حمایت زندانیان نیز در - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج
، حیدر پسندیده ، رئیس زندان مرکزی سنندج ، بهرام سعیدی ، ریاست خدمات اجتماعی ، مراقبت پس از خروج زندانها ، اقدامات تامینی و تربیتی ، استان کردستان ، حاج ماموستا صابر رحیمی ، جبار نیک نفس ، توحیدی ، مدیرعامل انجمن ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،
61 بازدید، چهارشنبه بیست و ششم آذر ۹۹
اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا . - پوشش این انجمن توزیع گردید % http: - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - پوشش این انجمن توزیع گردید %
، شب یلدا ، سبد کالا ، مواد خوراکی ، مددجویان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی مدیرعامل انجمن ،
91 بازدید، یکشنبه سی ام آذر ۹۹
دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان - مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین - اف حمایتی انجمن حمایت از خانواده زندا - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیرعامل انجمن از خیّرین مرکز استان - داف تشکیل انجمن عنوان نمودند : پویایی
، توحیدی مدیرعامل انجمن ، خیّرین مرکز استان ، اهداف حمایتی ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ، اهداف تشکیل انجمن ، پویایی و دامنه خدمات ، حمایت و دلسوزی معتمدان ، مددکاران اجتماعی ، کمک های مالی و مشاوره ای ، خدمات پزشکی ،
19 بازدید، یکشنبه چهاردهم دی ۹۹
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن - مدیر عامل انجمن مدیر بنیاد تعاون زند - جمع عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیر عامل انجمن دیدار  و در راستای فع - یدار_لطفی_ انجمن .jpg براساس گزارش رواب - _دط عمومی انجمن : صبح روز شنبه مورخ 9
، ابوتراب لطفی ، مدیر بنیاد تعاون ، زندانیان سنندج ، بازرس مجمع عمومی ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، عادل توحیدی ، مدیرعامل انجمن ،
26 بازدید، شنبه بیست و هفتم دی ۹۹
برگزاری اولین جلسه انس با قرآن ویژه فرزندان مددجویان برگزاری اولین جلسه انس با قرآن ویژه فرزندان مددجویان - مدیرعامل انجمن به فرزندان اهداء گردی - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - مدیرعامل انجمن درباره ی زیبای های قر
، محفل انس با قرآن ، ویژه فرزندان ، مددجویان ، محفل نورانی ، توحیدی مدیرعامل انجمن ، پروتکل های بهداشتی ، امام صادق ع ،
14 بازدید، یکشنبه پنجم بهمن ۹۹