انجمن حمایت زندانیان

انجمن حمایت زندانیان
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - مدیره این انجمن با دعوت کتبی دادستان - هیئت مدیره انجمن تشکیل شد . - هیئت مدیره انجمن ، خدمت در این نهاد ر - رد یک ساله انجمن توسط احمدی مدیرعامل - ی تحت پوشش انجمن ( با حدود 700 نفر جم - نیاد تعاون زندانیان استان که به حساب - انواده های زندانیان برای هر نفر پانصد
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
544 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - هیئت مدیره انجمن از محل سکونت تعداد - ت پوشش این انجمن بازدید و از نزدیک وض - هیئت مدیره انجمن که احمدی مدیرعامل ای - ان اجتماعی انجمن ایشان را همراهی می ک - ت پوشش این انجمن بازدید و سرکشی نمودن - انواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - ای نیازمند زندانیان تحت پوشش این انجم
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
745 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - می سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - دی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج - و بازرسان انجمن و خیرین و معتمدین ش - ذشته ی این انجمن توسط جناب آقای دکتر - هیئت مدیره انجمن در محل سالن کنفرانس - یکساله 97 انجمن که توسط بازرسان مجمع - ی و درآمدی انجمن برای ارائه خدمات بهت
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
885 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستا - ط مدیرعامل انجمن ، اعطای کمک 285 میلی - ای کشور به انجمن و پرداخت مستمری به ا - هیئت مدیره انجمن تشکیل گردید . - مدیرعامل انجمن ، اعطای کمک 285 میلی - انواده های زندانیان ، اهداء کمک 20 می
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
359 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندجانتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - امل جدید انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - 6 اساسنامه انجمن های حمایت زندانیان ن - مدیره این انجمن در تاریخ روز چهارشنب - انجمن های حمایت زندانیان نسبت به تعی - های حمایت زندانیان نسبت به تعیین و ا
، انتصاب ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان ، سنندج ، عادل توحیدی نژاد ،
134 بازدید، چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - د مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پرو - رعامل این انجمن از پروژه عمرانی در د - ) متعلق به انجمن بازدید به عمل آوردند - وابط عمومی انجمن : در ساعت 09:15 روز
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
151 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹
عقد قرارداد اجاره خانه و پرداخت ودیعه رهن توسط انجمن برای خانواده های نیازمند مددجویان عقد قرارداد اجاره خانه و پرداخت ودیعه رهن توسط انجمن برای خانواده های نیازمند مددجویان  - نظیر توسط انجمن حمایت زندانیان مرکز ک - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - ه رهن توسط انجمن برای خانواده های نیا - در راستای حمایت از خانواده های نیازم - و بی بضاعت زندانیان تحت پوشش با توجه
، خانواده های نیازمند ، تأمین ودیعه ، پرداخت اجاره ، رهن خانه ، عقد قرارداد ، صاحبان خانه ، انجمن حمایت زندانیان ،
96 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجم - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
65 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹
اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا . - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - ت پوشش این انجمن توزیع گردید % http - ت پوشش این انجمن توزیع گردید %
، شب یلدا ، سبد کالا ، مواد خوراکی ، مددجویان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی مدیرعامل انجمن ،
87 بازدید، یکشنبه سی ام آذر ۹۹
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن - جمع عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیر عامل انجمن مدیر بنیاد تعاون زن - مدیر عامل انجمن دیدار  و در راستای ف - وابط عمومی انجمن : صبح روز شنبه مورخ - مدیر عامل انجمن دیدار و در راستای ف - ر مدیرعامل انجمن گزارشی از وضعیت انجم - نیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجم - نیاد تعاون زندانیان سنندج و بازرس مجم
، ابوتراب لطفی ، مدیر بنیاد تعاون ، زندانیان سنندج ، بازرس مجمع عمومی ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، عادل توحیدی ، مدیرعامل انجمن ،
18 بازدید، شنبه بیست و هفتم دی ۹۹