انجمن حمایت زندانیان

انجمن حمایت زندانیان
تشکیل دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندجتشکیل دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - از سوی این انجمن دوازدهمین و آخرین جل - هیئت مدیره انجمن در محل دفتر این دادس - عامل فعلی انجمن با رأی اعضاء برای - یرعامل این انجمن انتخاب و منصوب گردید - ستان و این انجمن برای 700 نفر از مددج - نیاد تعاون زندانیان استان و این انجمن
انجمن حمایت زندانیان ، جلسه ی هیئت مدیره ، ریاست هیئت مدیره ، احمدی مدیرعامل ،
545 بازدید، یکشنبه بیستم اسفند ۹۶
تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397 - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - هیئت مدیره انجمن با قدردانی از حضور م - اد بر نیاز انجمن از طریق مزایده عمومی - ز مددکاران انجمن شاغل در زندان ، اختص - ن تحت پوشش انجمن ، اختصاص مبلغ 3/000/
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، نصراللهی زاده ، جلسات هیئت مدیره ، مصوبات کلی ، فرماندار ، بشیر سردار ، فرهاد امینی ،
510 بازدید، سه شنبه دوم مرداد ۹۷
آغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجآغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - مان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستا - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - اداری این انجمن در زمینی به مساحت 32 - ای درخواست انجمن و با پیگیری مجدانه د - هیئت مدیره انجمن ، از سوی سازمان راه
آغازعملیات خاک برداری ، انجمن حمایت زندانیان ، دادستان استان کردستان ، جوهری ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، یدالله احمدی ، سایت اداری شهرستان سنندج ، پروژه اداری تجاری ،
591 بازدید، پنج شنبه یکم شهریور ۹۷
برگزاری مراسم جشن تولد برای فرزندان خردسال زندانیانبرگزاری مراسم جشن تولد برای فرزندان خردسال زندانیان - تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان شهرستا - وابط عمومی انجمن : دومین برنامه و مر - خیرین حامی انجمن ( خیرین مقیم تهران ) - دان خردسال زندانیان براساس گزارش رواب - دان خردسال زندانیان به همراه مادران ت
برپایی جشن تولد ، فرزندان خردسال ، انجمن حمایت زندانیان ، خیرین حامی ، خیرین مقیم تهران ،
500 بازدید، پنج شنبه بیستم دی ۹۷
برگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی - وابط عمومی انجمن حمایت زندنیان شهرستا - هیئت مدیره انجمن مراسم جشن باشکوهی به - هیئت مدیره انجمن با تجلیل از مشارکت خ - هیئت مدیره انجمن مبلغ سیصدوپنجاه میلی - منابع مالی انجمن و کمک خیرین تقدیم خا - مومی انجمن حمایت زندنیان شهرستان سنند - مددجویان ( زندانیان تحت پوشش ) و با ح - انواده های زندانیان گردید .
برگزاری مراسم جشن ، گرامیداشت چهلمین ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرعامل انجمن ، انجمن حمایت از زندانیان ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ،
472 بازدید، پنج شنبه هجدهم بهمن ۹۷
همایش سالانه مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان مراکز استان ها در مشهدمقدس برگزار شد .همایش سالانه مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان مراکز استان ها در مشهدمقدس برگزار شد . - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - دیران عامل انجمن های حمایت زندانیان م - تا 97 توسط انجمن های حمایت زندانیان س - دیران عامل انجمن های مراکز استان ها ب - فعالیت های انجمن های حمایت ، تعیین بو - دولت برای انجمن ها بمنظور فراهم شدن - انجمن های حمایت زندانیان مراکز استان - انجمن های حمایت زندانیان سراسر کشور - انجمن های حمایت ، تعیین بودجه در ردی - های حمایت زندانیان مراکز استان ها در - های حمایت زندانیان مراکز استان های ک - و فرزندان زندانیان >> از برنام - های حمایت زندانیان سراسر کشور به اجر
همایش سالانه ، مدیران عامل ، مشهد مقدس ، هتل آذین ، برنامه های راه بردی ، غنی سازی اوقات ، انجمن حمایت زندانیان ،
443 بازدید، پنج شنبه هجدهم بهمن ۹۷
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز ا - مدیره این انجمن با دعوت کتبی دادستان - هیئت مدیره انجمن تشکیل شد . - هیئت مدیره انجمن ، خدمت در این نهاد ر - رد یک ساله انجمن توسط احمدی مدیرعامل - ی تحت پوشش انجمن ( با حدود 700 نفر جم - نیاد تعاون زندانیان استان که به حساب - انواده های زندانیان برای هر نفر پانصد
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
490 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - هیئت مدیره انجمن از محل سکونت تعداد - ت پوشش این انجمن بازدید و از نزدیک وض - هیئت مدیره انجمن که احمدی مدیرعامل ای - ان اجتماعی انجمن ایشان را همراهی می ک - ت پوشش این انجمن بازدید و سرکشی نمودن - انواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - ای نیازمند زندانیان تحت پوشش این انجم
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
681 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - می سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - دی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج - و بازرسان انجمن و خیرین و معتمدین ش - ذشته ی این انجمن توسط جناب آقای دکتر - هیئت مدیره انجمن در محل سالن کنفرانس - یکساله 97 انجمن که توسط بازرسان مجمع - ی و درآمدی انجمن برای ارائه خدمات بهت
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
811 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستا - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستا - ی مدیرعامل انجمن ، اعطای کمک 285 میلی - ای کشور به انجمن و پرداخت مستمری به ا - هیئت مدیره انجمن تشکیل گردید . - انواده های زندانیان ، اهداء کمک 20 می
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
288 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹