بازدید

بازدید
بازدید نماینده ولی فقیه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران سنندج از خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندجبازدید نماینده ولی فقیه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران سنندج از خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج - بازدید نماینده ولی فقیه ناحیه مقاومت - ولویت این بازدید قرار گرفت . ht
بازدید نماینده ولی فقیه ، ناحیه مقاومت سپاه پاسداران ،
475 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۵
برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج.برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج.
جلسه هیئت مدیره ، بررسی راهکار بهبود وضعیت ، بازدید ساختمان ، شرح فعالیت ،
463 بازدید، سه شنبه بیستم تیر ۹۶
بازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقبت پس از خروج سازمان زندانهای کشور از مجتمع تازه تأسیس خدماتی ،اداری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز استان کردستانبازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقبت پس از خروج سازمان زندانهای کشور از مجتمع تازه تأسیس خدماتی ،اداری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز استان کردستان - بازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقب - این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان - 1_ساختمان_ بازدید .JPG براساس گزارش روا - ویی ، به بازدید کنندگان ، طی گزارشی - 1_ساختمان_ بازدید .JPG
بازدید حمید رضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات ، حمایتی سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی ، تربیتی کشور ، ابراهیمی مدیرکل ، جهانگیری معاونت سلامت ، رزمگاه رئیس اداره حفاظت ، سعیدی رئیس مرکز مراقبت ، احمدی مدیرعامل انجمن ، جتمع تازه تأسیس ، روند احداث ، تأمین اعتبار ، مددکاری اجتماعی ، خدمات حمایتی ،
601 بازدید، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی .بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - بند نظامی بازدید و از نزدیک در جریان - در این بازدید که احمدی مدیرعامل ان - ادامه این بازدید به هریک از مددجویان
بازدید دادستان ، رئیس دستگاههای نظارتی ، ریاست هیئت مدیره ، برنامه های اصلاحی ، احمدی مدیرعامل ،
857 بازدید، سه شنبه هفتم اسفند ۹۷
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - بازدید دادستان مرکز استان از محل سکون - این انجمن بازدید و از نزدیک وضعیت خان - این انجمن بازدید و سرکشی نمودند . - ن در این بازدید و ضعیت خانواده های م - پایان این بازدید بنابه دستورایشان سبد
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
646 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیا - د سرکشی و بازدید و از نزدیک به بررسی - ر/مددکاری/ بازدید خانوادزندانیان/98.03. - در این بازدید که حدوداً به مدت 5 س
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
762 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن. - بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختما - این مرکز بازدید و سرکشی و از نزدیک د - ایت_اداری_ بازدید .jpg به گزارش روابط ع - در این بازدید مدیرعامل انجمن گزارش - جریان این بازدید و بنا به درخواست و ت
بازدید ، مدیرکل ، زندانهای استان ، مدیر عامل انجمن ، یدالله احمدی ، مرکز خدمات اجتماعی ، ساختمان سایت اداری ،
537 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیانبازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیان - بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انج - به انجمن بازدید و سرکشی و از نزدیک د - 1_ساختمان_ بازدید .jpg براساس گزار - در این بازدید که حدوداً دو ساعت به - 1_ساختمان_ بازدید .jpg
، مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، خدمات اجتماعی ، بهرام سعیدی ، سرپرست قضایی ، امید صمدی ، مدیرعامل ، یدالله احمدی ، بازدید ،
306 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویانبازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویان - بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان - رکز استان بازدید وسرکشی و از نزدیک در - ر/مددکاری/ بازدید خانوادزندانیان/98.11. - رکز استان بازدید و سرکشی و از نزدیک د - ادامه این بازدید ها به هر خانواده تعدا
، بازدید مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، حضرت آیت الله رئیسی ، احمدی مدیرعامل انجمن ،
239 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - بازدید دادستان مرکز استان از محل سکون - این مرکز بازدید و ضمن رسیدگی به مشکل - ایت/اخبار/ بازدید دادستان/99.02.31_2_با
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
130 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹