توحیدی

توحیدی
برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندجبرگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - آقای عادل توحیدی نژاد با حضور مدیرکل - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99.07.01_1_جلسه - آقای عادل توحیدی نژاد در ساعت 09:20 ر - توحیدی نژاد ضمن تشکر از خدم - ایان جلسه توحیدی نژاد از آموزشگاه ران
، جلسه تودیع و معارفه ، مدیر عامل انجمن ، عادل توحیدی نژاد ، مدیر کل زندانها ، مراد فتحی ،
214 بازدید، سه شنبه یکم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - توحیدی در جمع کارگران و عوا
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
150 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - 15 آقای توحیدی مدیرعامل به همراه
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
149 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - به همراه توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99.09.20_1_بازد
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
65 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبسبازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبس - جناب آقای توحیدی مدیرعامل این انجمن ا
، آقای توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن ، مددجوی آزاد شده ، مددکاران اجتماعی ، حل مسائل روحی و روانی ، کمک خیّرین ،
51 بازدید، یکشنبه بیست و سوم آذر ۹۹
بازسازی منابع درآمدی انجمنبازسازی منابع درآمدی انجمن - ستور عادل توحیدی مدیر عامل این انجمن
، عادل توحیدی ، مدیر عامل انجمن ، حفظ منابع درآمدی ، گسترش دامنه فعالیت ، توان اقتصادی ، افزایش سطح حمایتی مددجویان ، بازسازی خودرو ، آموزش و آزمون پایه یکم ،
61 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم آذر ۹۹
دیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمندیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمن - بت انتصاب توحیدی بعنوان مدیرعامل انجم - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99.09.26_1_دیدا - توحیدی مدیرعامل انجمن نیز ب
، حیدر پسندیده ، رئیس زندان مرکزی سنندج ، بهرام سعیدی ، ریاست خدمات اجتماعی ، مراقبت پس از خروج زندانها ، اقدامات تامینی و تربیتی ، استان کردستان ، حاج ماموستا صابر رحیمی ، جبار نیک نفس ، توحیدی ، مدیرعامل انجمن ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،
55 بازدید، چهارشنبه بیست و ششم آذر ۹۹
اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .
، شب یلدا ، سبد کالا ، مواد خوراکی ، مددجویان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی مدیرعامل انجمن ،
87 بازدید، یکشنبه سی ام آذر ۹۹
دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99/99.10.14_1_د - دعوت قبلی توحیدی مدیرعامل انجمن از خی - توحیدی با اشاره به رسالت و
، توحیدی مدیرعامل انجمن ، خیّرین مرکز استان ، اهداف حمایتی ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ، اهداف تشکیل انجمن ، پویایی و دامنه خدمات ، حمایت و دلسوزی معتمدان ، مددکاران اجتماعی ، کمک های مالی و مشاوره ای ، خدمات پزشکی ،
13 بازدید، یکشنبه چهاردهم دی ۹۹
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99/99.10.27_1_د
، ابوتراب لطفی ، مدیر بنیاد تعاون ، زندانیان سنندج ، بازرس مجمع عمومی ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، عادل توحیدی ، مدیرعامل انجمن ،
18 بازدید، شنبه بیست و هفتم دی ۹۹