دادستان

دادستان
آغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجآغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - ری مجدانه دادستان محترم عمومی و انقلا
آغازعملیات خاک برداری ، انجمن حمایت زندانیان ، دادستان استان کردستان ، جوهری ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، یدالله احمدی ، سایت اداری شهرستان سنندج ، پروژه اداری تجاری ،
505 بازدید، پنج شنبه یکم شهریور ۹۷
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - ره از سوی دادستان محترم عمومی و انقلا - محل دفتر دادستان عمومی انقلاب مرکز ا
نهمین جلسه ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیر عامل انجمن ، صیدی ، شهردار ، شورای اسلامی ،
374 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی .بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - ن نظامی . دادستان عمومی و انقلاب مرکز - وز مادر ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز - رئیس دفتر دادستان ی و کارکنان انجمن حم - در از سوی دادستان مرکز استان و ریاست
بازدید دادستان ، رئیس دستگاههای نظارتی ، ریاست هیئت مدیره ، برنامه های اصلاحی ، احمدی مدیرعامل ،
811 بازدید، سه شنبه هفتم اسفند ۹۷
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - تدای جلسه دادستان با تبریک ولادت دخت - دعوت کتبی دادستان عمومی و انقلاب و ری - 6 با حضور دادستان ، مدیرکل زندانها و - با سخنان دادستان عمومی و انقلاب مرکز - ه پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب و ری
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
436 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
  برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 - محل دفتر دادستان ی تشکیل و برگزار گرد - بی از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز - مقدم توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، نایب رئیس ، یداله احمدی ، مدیر عامل ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، مهندس حشمت الله صیدی ، اعضای هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسین مجمع ،
758 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج .برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . - تدای جلسه دادستان مرکز استان ضمن خیرم - رای دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - مقدم توسط دادستان مرکز استان در محل د - یرفتر این دادستان ی تشکیل گردید . - تدای جلسه دادستان مرکز استان با استن
جلسه هیئت مدیره ، دکتر محمد جباری ، دادستان ، رئیس هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، فرماندار ، مهندس حشمت الله صیدی ، شهردار ، اسحاق ابراهیمی ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، قاسم نادری ، سرپرست زندان ،
510 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - رای  دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - رای دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب و ری
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
730 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - حمد جباري دادستان عمومي و انقلاب و ري - دعوت نامه دادستان عمومي و انقلاب مرکز - اين جلسه دادستان مرکز استان با عرض ت - و مذاکره دادستان محترم عمومي و انقلا
، جلسه هيئت مديره ، دکتر محمد جباري ، دادستان عمومي و انقلاب ، رياست هيئت مديره انجمن ، دهه ي فاطميه ، حاج قاسم سليماني ، دهه مبارک فجر ، تأسيس آموزشگاه ، تهيه  سبدکالا ، دکترسيدصبا قريشي ، مديرکل سازمان بهزيستي ، مهندس حشمت الله صيدي ، شهردار سنندج ، فتحي مديرکل زندانها ، یدالله احمدی ، مدیرعامل انجمن ،
209 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - ره از سوی دادستان محترم عمومی و انقلا - حمد جباری دادستان مرکز استان و ریاست
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
172 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - بازدید دادستان مرکز استان از محل سکون - تحت پوشش دادستان محترم و ریاست هیئت - بار/بازدید دادستان /99.02.31_2_بازدیددا - حمد جباری دادستان محترم عمومی و انقلا - رئیس دفتر دادستان ی و مددکاران اجتماعی
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
71 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹