دادستان

دادستان
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی .بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - ن نظامی . دادستان عمومی و انقلاب مرکز - وز مادر ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز - رئیس دفتر دادستان ی و کارکنان انجمن حم - در از سوی دادستان مرکز استان و ریاست
بازدید دادستان ، رئیس دستگاههای نظارتی ، ریاست هیئت مدیره ، برنامه های اصلاحی ، احمدی مدیرعامل ،
929 بازدید، سه شنبه هفتم اسفند ۹۷
  برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 - محل دفتر دادستان ی تشکیل و برگزار گرد - بی از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز - مقدم توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، نایب رئیس ، یداله احمدی ، مدیر عامل ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، مهندس حشمت الله صیدی ، اعضای هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسین مجمع ،
841 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج .برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . - تدای جلسه دادستان مرکز استان ضمن خیرم - رای دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - مقدم توسط دادستان مرکز استان در محل د - یرفتر این دادستان ی تشکیل گردید . - تدای جلسه دادستان مرکز استان با استن
جلسه هیئت مدیره ، دکتر محمد جباری ، دادستان ، رئیس هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، فرماندار ، مهندس حشمت الله صیدی ، شهردار ، اسحاق ابراهیمی ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، قاسم نادری ، سرپرست زندان ،
593 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - رای  دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - رای دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب و ری
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
832 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - حمد جباري دادستان عمومي و انقلاب و ري - دعوت نامه دادستان عمومي و انقلاب مرکز - اين جلسه دادستان مرکز استان با عرض ت - و مذاکره دادستان محترم عمومي و انقلا
، جلسه هيئت مديره ، دکتر محمد جباري ، دادستان عمومي و انقلاب ، رياست هيئت مديره انجمن ، دهه ي فاطميه ، حاج قاسم سليماني ، دهه مبارک فجر ، تأسيس آموزشگاه ، تهيه  سبدکالا ، دکترسيدصبا قريشي ، مديرکل سازمان بهزيستي ، مهندس حشمت الله صيدي ، شهردار سنندج ، فتحي مديرکل زندانها ، یدالله احمدی ، مدیرعامل انجمن ،
274 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - ره از سوی دادستان محترم عمومی و انقلا - حمد جباری دادستان مرکز استان و ریاست
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
313 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - بازدید دادستان مرکز استان از محل سکون - تحت پوشش دادستان محترم و ریاست هیئت - بار/بازدید دادستان /99.02.31_2_بازدیددا - حمد جباری دادستان محترم عمومی و انقلا - رئیس دفتر دادستان ی و مددکاران اجتماعی
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
220 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - یان جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز - _1_بازدید_ دادستان .jpg براساس گزارش رو - محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز - دادستان مرکز استان در این ب
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
106 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندجبرگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج - رای دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - لسه جباری دادستان عمومی و انقلاب و ری
، مجمع عمومی سالانه ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، محمد جباری ، مدیرکل زندانها ، اقدامات تأمینی ، تربیتی استان ، مراد فتحی ، امام جمعه ، سنندج ، حاج ماموستا رستمی ، بازرسان مجمع ، فرهاد امینی ، ابوتراب لطفی ،
62 بازدید، چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹
توزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین فرزندان محصل مددجویان تحت پوششتوزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین فرزندان محصل مددجویان تحت پوشش - ر و تأکید دادستان محترم عمومی و انقلا
، توزیع گوشی ، اجرای دستور ، دادستان ، نعمت استفاده ، برنامه های آموزشی ،
70 بازدید، شنبه بیست و دوم شهریور ۹۹