دکتر محمد جباری

دکتر محمد جباری
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج .برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . - نان آقایان دکتر بهرام نصراللهی زاده ر - ئت مدیره ، دکتر محمدابراهیم زارعی فرم - نیز باشد . جباری در ادامه سخنان خود ب
جلسه هیئت مدیره ، دکتر محمد جباری ، دادستان ، رئیس هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، فرماندار ، مهندس حشمت الله صیدی ، شهردار ، اسحاق ابراهیمی ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، قاسم نادری ، سرپرست زندان ،
777 بازديد، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - ان سنندج ، دکتر زارعی http://hemayatz - ان سنندج ، دکتر زارعی فرماندار مرکز ا - جناب آقای دکتر محمدجباری دادستان عمو - هاد امین و دکتر سیدصباح قریشی بعنوان
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
1010 بازديد، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - جناب آقای دکتر محمد جباری دادستان محت
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
374 بازديد، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹