مدیرعامل

مدیرعامل
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - که احمدی مدیرعامل این مرکز و مددکار
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
698 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - به همراه مدیرعامل انجمن از محل سکون - به همراه مدیرعامل انجمن حمایت زندانی
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
807 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج .برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . - ی تأکید و مدیرعامل انجمن را مأمور اجر - پیگیری به مدیرعامل ابلاغ گردید . - یه از سوی مدیرعامل انجمن و از طریق دف - یت از سوی مدیرعامل انجمن و با بهره گی - زم از سوی مدیرعامل انجمن بعمل آید .
جلسه هیئت مدیره ، دکتر محمد جباری ، دادستان ، رئیس هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، فرماندار ، مهندس حشمت الله صیدی ، شهردار ، اسحاق ابراهیمی ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، قاسم نادری ، سرپرست زندان ،
593 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیانبازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیان
، مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، خدمات اجتماعی ، بهرام سعیدی ، سرپرست قضایی ، امید صمدی ، مدیرعامل ، بازدید ،
376 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم دی ۹۸
برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج
، جلسه هيئت مديره ، دکتر محمد جباري ، دادستان عمومي و انقلاب ، رياست هيئت مديره انجمن ، دهه ي فاطميه ، حاج قاسم سليماني ، دهه مبارک فجر ، تأسيس آموزشگاه ، تهيه  سبدکالا ، دکترسيدصبا قريشي ، مديرکل سازمان بهزيستي ، مهندس حشمت الله صيدي ، شهردار سنندج ، فتحي مديرکل زندانها ، یدالله احمدی ، مدیرعامل انجمن ،
274 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
برگزاری دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ... برگزاری دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ...
، برگزاری دوره آموزش ، پیشگیری از ، مصرف مواد مخدر ، اداره کل زندانها ، مراد فتحی ، مدیرعامل ، سالن اجتماعات ، شهید رجایی ، سبد کالا ،
343 بازدید، یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان
، برگزاری کارگاه ، آموزشی ، کنترل و کاهش ، آسیب های اجتماعی ، خانواده های زندانیان ، کارشناسان اورژانس اجتماعی ، احمدی مدیرعامل ،
287 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹
انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندجانتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان - را بعنوان مدیرعامل جدید انجمن حمایت
، انتصاب ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان ، سنندج ، عادل توحیدی نژاد ،
55 بازدید، چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت - یت اداری مدیرعامل این انجمن از پروژ - _2_بازدید_ مدیرعامل .jpg به گزارش روابط - 99/07/08 مدیرعامل این انجمن از پروژ - _2_بازدید_ مدیرعامل .jpg
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
74 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مد - توحیدی مدیرعامل به همراه مددکارا - یان/بازدید مدیرعامل /99.07.15_1_بازدید_
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
47 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹