مدیرعامل

مدیرعامل
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان
، برگزاری کارگاه ، آموزشی ، کنترل و کاهش ، آسیب های اجتماعی ، خانواده های زندانیان ، کارشناسان اورژانس اجتماعی ، احمدی مدیرعامل ،
312 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹
انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندجانتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان - را بعنوان مدیرعامل جدید انجمن حمایت
، انتصاب ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان ، سنندج ، عادل توحیدی نژاد ،
134 بازدید، چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت - یت اداری مدیرعامل این انجمن از پروژ - _2_بازدید_ مدیرعامل .jpg به گزارش روابط - 99/07/08 مدیرعامل این انجمن از پروژ - _2_بازدید_ مدیرعامل .jpg
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
150 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مد - توحیدی مدیرعامل به همراه مددکارا - یان/بازدید مدیرعامل /99.07.15_1_بازدید_
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
148 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - اه توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - _1_بازدید_ مدیرعامل .JPG براساس گزارش ر - _1_بازدید_ مدیرعامل .JPG
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
65 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبسبازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبس - بازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی - ای توحیدی مدیرعامل این انجمن از منزلی - یان/بازدید مدیرعامل /99.09.23_1_بازدید_ - انوادزندان مدیرعامل _مددجو.jpg براساس گ آزاد شده از حبس روز یکشنبه جناب آق که
، آقای توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن ، مددجوی آزاد شده ، مددکاران اجتماعی ، حل مسائل روحی و روانی ، کمک خیّرین ،
51 بازدید، یکشنبه بیست و سوم آذر ۹۹
دیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمندیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمن - دی بعنوان مدیرعامل انجمن ،گزارشی از ف - توحیدی مدیرعامل انجمن نیز بر تداوم
، حیدر پسندیده ، رئیس زندان مرکزی سنندج ، بهرام سعیدی ، ریاست خدمات اجتماعی ، مراقبت پس از خروج زندانها ، اقدامات تامینی و تربیتی ، استان کردستان ، حاج ماموستا صابر رحیمی ، جبار نیک نفس ، توحیدی ، مدیرعامل انجمن ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،
55 بازدید، چهارشنبه بیست و ششم آذر ۹۹
اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .
، شب یلدا ، سبد کالا ، مواد خوراکی ، مددجویان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی مدیرعامل انجمن ،
87 بازدید، یکشنبه سی ام آذر ۹۹
دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان - سنندج با مدیرعامل دیدار و از نزدیک د - 4_1_دیدار_ مدیرعامل _خیرین.JPG براساس گ - لی توحیدی مدیرعامل انجمن از خیّرین مر دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خ دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خ
، توحیدی مدیرعامل انجمن ، خیّرین مرکز استان ، اهداف حمایتی ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ، اهداف تشکیل انجمن ، پویایی و دامنه خدمات ، حمایت و دلسوزی معتمدان ، مددکاران اجتماعی ، کمک های مالی و مشاوره ای ، خدمات پزشکی ،
13 بازدید، یکشنبه چهاردهم دی ۹۹
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن - این دیدار مدیرعامل انجمن گزارشی از وض
، ابوتراب لطفی ، مدیر بنیاد تعاون ، زندانیان سنندج ، بازرس مجمع عمومی ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، عادل توحیدی ، مدیرعامل انجمن ،
18 بازدید، شنبه بیست و هفتم دی ۹۹