مدیرعامل انجمن

مدیرعامل انجمن
بازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقبت پس از خروج سازمان زندانهای کشور از مجتمع تازه تأسیس خدماتی ،اداری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز استان کردستانبازدید مدیرکل دفترخدمات حمایتی ومراقبت پس از خروج سازمان زندانهای کشور از مجتمع تازه تأسیس خدماتی ،اداری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز استان کردستان - لسه احمدی مدیرعامل انجمن ، ضمن خیر م - ری و تجاری انجمن حمایت زندانیا ن مرکز - د متعلق به انجمن حمایت زندانیان شهرست - دهای اداری انجمن مستقر در این مرکز با - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست - د متعلق به انجمن حمایت زندانیان این ش
بازدید حمید رضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات ، حمایتی سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی ، تربیتی کشور ، ابراهیمی مدیرکل ، جهانگیری معاونت سلامت ، رزمگاه رئیس اداره حفاظت ، سعیدی رئیس مرکز مراقبت ، احمدی مدیرعامل انجمن ، جتمع تازه تأسیس ، روند احداث ، تأمین اعتبار ، مددکاری اجتماعی ، خدمات حمایتی ،
788 بازدید، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
برگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی - وابط عمومی انجمن حمایت زندنیان شهرستا - هیئت مدیره انجمن مراسم جشن باشکوهی به - هیئت مدیره انجمن با تجلیل از مشارکت خ - هیئت مدیره انجمن مبلغ سیصدوپنجاه میلی - منابع مالی انجمن و کمک خیرین تقدیم خا
برگزاری مراسم جشن ، گرامیداشت چهلمین ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرعامل انجمن ، انجمن حمایت از زندانیان ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ،
510 بازدید، پنج شنبه هجدهم بهمن ۹۷
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - به همراه مدیرعامل انجمن از محل سکون - به همراه مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
862 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرست - هيئت مديره انجمن تشکيل و برگزار گرديد - وابط عمومي انجمن حمايت زندانيان شهرست - هيئت مديره انجمن ، سومين جلسه هيئت مد - شته در اين انجمن توسط مديرعامل انجمن
، جلسه هيئت مديره ، دکتر محمد جباري ، دادستان عمومي و انقلاب ، رياست هيئت مديره انجمن ، دهه ي فاطميه ، حاج قاسم سليماني ، دهه مبارک فجر ، تأسيس آموزشگاه ، تهيه  سبدکالا ، دکترسيدصبا قريشي ، مديرکل سازمان بهزيستي ، مهندس حشمت الله صيدي ، شهردار سنندج ، فتحي مديرکل زندانها ، یدالله احمدی ، مدیرعامل انجمن ،
297 بازدید، دوشنبه سی ام دی ۹۸
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مد - ی توحیدی مدیرعامل به همراه مددکار - ابط عمومی انجمن : روز سه شنبه مورخ 9
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
149 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - اه توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
65 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹
دیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمندیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمن - دی بعنوان مدیرعامل انجمن ،گزارشی از ف - توحیدی مدیرعامل انجمن نیز بر تداوم - مدیر عامل انجمن حیدر پسندیده رئیس زن - ندج از این انجمن بازدید و با مدیر عام - ذاری شود و انجمن حمایت زندانیان نیز د - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - صورت گرفته انجمن و مددکاران اجتماعی د
، حیدر پسندیده ، رئیس زندان مرکزی سنندج ، بهرام سعیدی ، ریاست خدمات اجتماعی ، مراقبت پس از خروج زندانها ، اقدامات تامینی و تربیتی ، استان کردستان ، حاج ماموستا صابر رحیمی ، جبار نیک نفس ، توحیدی ، مدیرعامل انجمن ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،
55 بازدید، چهارشنبه بیست و ششم آذر ۹۹
اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا . - ت پوشش این انجمن توزیع گردید % http - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز - ت پوشش این انجمن توزیع گردید %
، شب یلدا ، سبد کالا ، مواد خوراکی ، مددجویان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی مدیرعامل انجمن ،
87 بازدید، یکشنبه سی ام آذر ۹۹
دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان - لی توحیدی مدیرعامل انجمن از خیّرین مر - ن سنندج با مدیرعامل دیدار و از نزدیک - مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین - داف حمایتی انجمن حمایت از خانواده زند - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - هداف تشکیل انجمن عنوان نمودند : پویای - نهاد همچون انجمن های حمایت زندانیان ت
، توحیدی مدیرعامل انجمن ، خیّرین مرکز استان ، اهداف حمایتی ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ، اهداف تشکیل انجمن ، پویایی و دامنه خدمات ، حمایت و دلسوزی معتمدان ، مددکاران اجتماعی ، کمک های مالی و مشاوره ای ، خدمات پزشکی ،
13 بازدید، یکشنبه چهاردهم دی ۹۹
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن - این دیدار مدیرعامل انجمن گزارشی از وض - مدیر عامل انجمن مدیر بنیاد تعاون زن - مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیر عامل انجمن دیدار  و در راستای ف - وابط عمومی انجمن : صبح روز شنبه مورخ - مدیر عامل انجمن دیدار و در راستای ف
، ابوتراب لطفی ، مدیر بنیاد تعاون ، زندانیان سنندج ، بازرس مجمع عمومی ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، عادل توحیدی ، مدیرعامل انجمن ،
18 بازدید، شنبه بیست و هفتم دی ۹۹