مدیرکل

مدیرکل
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - دادستان ، مدیرکل زندانها و اقدامات تأ
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
407 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
  برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 - ره از سوی مدیرکل اقدامات حمایتی و مرا
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، نایب رئیس ، یداله احمدی ، مدیر عامل ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، مهندس حشمت الله صیدی ، اعضای هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسین مجمع ،
727 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - ی مرکب از مدیرکل کمیته امداد حضرت اما
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
696 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج .برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . - ابراهیمی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - ابراهیمی مدیرکل زندانهای استان و عضو - 98/06/05 مدیرکل محترم زندانهای استان - 44/98/442 مدیرکل محترم دفتر اقدامات ح - انجمن با مدیرکل محترم آموزش و پرورش
جلسه هیئت مدیره ، دکتر محمد جباری ، دادستان ، رئیس هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، فرماندار ، مهندس حشمت الله صیدی ، شهردار ، اسحاق ابراهیمی ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، قاسم نادری ، سرپرست زندان ،
487 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن. - بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختما - ری انجمن. مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - ن انجمن ، مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - ن پروژه ، مدیرکل زندانهای استان قول م
بازدید ، مدیرکل ، زندانهای استان ، مدیر عامل انجمن ، یدالله احمدی ، مرکز خدمات اجتماعی ، ساختمان سایت اداری ،
443 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان تابعه ی استان کردستان برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان تابعه ی استان کردستان - حضور فتحی مدیرکل زندانهای استان و شیخ - با ی زاده مدیرکل کمیته ی امداد امام خ - مه ی رسمی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - حضور فتحی مدیرکل زندانهای استان ، شیخ - با ی زاده مدیرکل کمیته ی امداد امام خ
جلسه هم اندیشی ، مدیران عامل انجمن ، فتحی مدیرکل زندانها ، شیخی زاده مدیرکل کمیته ، تقویت بنیه ی مالی ، تعامل و همکاری ، پروژه های عمرانی ،
238 بازدید، سه شنبه دهم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیانبازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیان - بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انج - زندانیان مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - مراد فتحی مدیرکل جدید زندانها و اقدا
، مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، خدمات اجتماعی ، بهرام سعیدی ، سرپرست قضایی ، امید صمدی ، مدیرعامل ، یدالله احمدی ، بازدید ،
205 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویانبازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویان - بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان - ویان فتحی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - 8.11.16_1_ مدیرکل _زندانها.JPG براساس گ - مراد فتحی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ از محل سکونت مددجمینی وتربیتی استان ک
، بازدید مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، حضرت آیت الله رئیسی ، احمدی مدیرعامل انجمن ،
163 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - یدگاه های مدیرکل محترم زندانهای استان
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
124 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - سنندج و مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - مراد فتحی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
20 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹