مدیرکل زندانها

مدیرکل زندانها
برپایی  سفره ضیافت افطاری برای زندانیان مقیم مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شهرستان کامیارانبرپایی سفره ضیافت افطاری برای زندانیان مقیم مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شهرستان کامیاران - ور و شرکت مدیرکل زندانها ی استان و معا - ز استان و مدیرکل زندانها ی استان در تا
سفره ضیافت افطاری ، مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی کامیاران ، دادستان ، مسئولان قضایی ، مدیرکل زندانها ،
470 بازدید، دوشنبه بیست و یکم خرداد ۹۷
برگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعیبرگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - ابراهیمی مدیرکل زندانها ی استان تشکیل - علی اکبری مدیرکل محترم دفتر خدمات حم - ور با دعوت مدیرکل محترم زندانهای استا - علی اکبری مدیرکل خدمات حمایتی سازمان - همکاری خوب مدیرکل محترم زندانهای استا - روج سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
جلسه آموزشی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، حمیدرضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات حمایتی ، سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، امام خامنه ای ، ارتقاء توانمندی ، گسترش دامنه ی خدمات حمایتی ، روسای زندانهای تابعه ، مدیران عامل انجمن ، کاهش آسیب ، شورای اجتماعی ، ابراهیمی مدیرکل زندانها ،
402 بازدید، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - دادستان ، مدیرکل زندانها و اقدامات تأ
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
436 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
  برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 - دره از سوی مدیرکل اقدامات حمایتی و مر - روج سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، نایب رئیس ، یداله احمدی ، مدیر عامل ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، مهندس حشمت الله صیدی ، اعضای هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسین مجمع ،
758 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج .برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . - ابراهیمی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - ابراهیمی مدیرکل زندانها ی استان و عضو --98/06/05 مدیرکل محترم زندانهای استا - 144/98/442 مدیرکل محترم دفتر اقدامات - انجمن با مدیرکل محترم آموزش و پرورش - با دعوت از مدیرکل محترم سازمان آموزش - فته از طرف مدیرکل محترم دفتر اقدامات - یتی سازمان زندانها بعمل آید . 3_ ب - مدیران کل زندانها ، آموزش و پرورش ،
جلسه هیئت مدیره ، دکتر محمد جباری ، دادستان ، رئیس هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، فرماندار ، مهندس حشمت الله صیدی ، شهردار ، اسحاق ابراهیمی ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، قاسم نادری ، سرپرست زندان ،
510 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان تابعه ی استان کردستان برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان تابعه ی استان کردستان - حضور فتحی مدیرکل زندانها ی استان و شیخ - مه ی رسمی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - حضور فتحی مدیرکل زندانها ی استان ، شیخ - م و سخنان مدیرکل زندانها ی استان تشکیل - شیخی زاده مدیرکل کمیته ی امداد امام - مدیران کل زندانها و کمیته ی امداد ام
جلسه هم اندیشی ، مدیران عامل انجمن ، فتحی مدیرکل زندانها ، شیخی زاده مدیرکل کمیته ، تقویت بنیه ی مالی ، تعامل و همکاری ، پروژه های عمرانی ،
263 بازدید، سه شنبه دهم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیانبازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیان - بازدید مدیرکل زندانها ی کردستان از انج - زندانیان مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - مراد فتحی مدیرکل جدید زندانها و اقد - یرکل جدید زندانها و اقدامات تأمینی و
، مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، خدمات اجتماعی ، بهرام سعیدی ، سرپرست قضایی ، امید صمدی ، مدیرعامل ، یدالله احمدی ، بازدید ،
256 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویانبازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویان - بازدید مدیرکل زندانها ی استان کردستان - ویان فتحی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - مراد فتحی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - است سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
، بازدید مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، حضرت آیت الله رئیسی ، احمدی مدیرعامل انجمن ،
200 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - دیدگاه های مدیرکل محترم زندانهای استا
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
172 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - سنندج و مدیرکل زندانها و اقدامات تأ - مراد فتحی مدیرکل زندانها و اقدامات تأ
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
71 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹