مراد فتحی

مراد فتحی
بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیانبازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیان - جناب آقای مراد فتحی مدیرکل جدید زندا
، مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، خدمات اجتماعی ، بهرام سعیدی ، سرپرست قضایی ، امید صمدی ، مدیرعامل ، یدالله احمدی ، بازدید ،
344 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویانبازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویان - 98/11/16 مراد فتحی مدیرکل زندانها و - ت مددجویان فتحی مدیرکل زندانها و اقدا
، بازدید مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، حضرت آیت الله رئیسی ، احمدی مدیرعامل انجمن ،
282 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸
برگزاری دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ... برگزاری دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ... - ین کارگاه مراد فتحی مدیرکل زندانهای ا
، برگزاری دوره آموزش ، پیشگیری از ، مصرف مواد مخدر ، اداره کل زندانها ، مراد فتحی ، مدیرعامل ، یداله احمدی ، سالن اجتماعات ، شهید رجایی ، سبد کالا ،
328 بازدید، یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
288 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - که آقایان مراد فتحی مدیرکل زندانها و
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
200 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹