menusearch
hemayatz.ir

اطلاعیه ها

اجاره  تعدادی  از واحدهای مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد انجمن حمایت زندانیان سنندج درنظر دارد در اجرای مصوبه و موافقت 96/12/20 هیئت مدیره و با هدف حفظ کرامت و رفع حوائج خانواده های زندانیان نیازمند ،تآمین هزینه درمان، آموزش ،تحصیلات، جهیزیه و سایر امورات زندگی مددجویان تحت پوشش، تعدادی از واحدهای مجتمع اداری _ تجاری و خدماتی میلاد واقع در خیابان مولوی نرسیده به سه راهی فرمانداری سنندج را بصورت اجاره به صاحبان صنوف و مشاغل اطبا، وکلا، شرکت های فنی مهندسی و خدماتی صاحب صلاحیت واگذار نمایند. متقاضیان محترم می‌توانند همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت ساختمان واقع در طبقه دوم واحد 203 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33225482 تماس حاصل نمایند . پنج شنبه بیستم اردیبهشت ۹۷ اجاره  تعدادی از واحدهای مجتمع اداری، تجاری  و خدماتی میلاد اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد انجمن حمایت زندانیان سنندج درنظر دارد در اجرای مصوبه و موافقت 96/12/20 هیئت مدیره و با هدف حفظ کرامت و رفع حوائج خانواده های زندانیان نیازمند ،تآمین هزینه درمان، آموزش ،تحصیلات، جهیزیه و سایر امورات زندگی مددجویان تحت پوشش، تعدادی از واحدهای مجتمع اداری _ تجاری و خدماتی میلاد واقع در خیابان مولوی نرسیده به سه راهی فرمانداری سنندج را بصورت اجاره به صاحبان صنوف و مشاغل اطبا، وکلا، شرکت های فنی مهندسی و خدماتی صاحب صلاحیت واگذار نمایند. متقاضیان محترم می‌توانند همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت ساختمان واقع در طبقه دوم واحد 203 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33225482 تماس حاصل نمایند . پنج شنبه بیستم اردیبهشت ۹۷ اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری، تجاری و خدماتی میلاد انجمن حمایت زندانیان سنندج درنظر دارد در اجرای مصوبه و موافقت 96/12/20 هیئت مدیره و با هدف حفظ کرامت و رفع حوائج خانواده های زندانیان نیازمند ،تآمین هزینه درمان، آموزش ،تحصیلات، جهیزیه و سایر امورات زندگی مددجویان تحت پوشش، تعدادی از واحدهای مجتمع اداری _ تجاری و خدماتی میلاد واقع در خیابان مولوی نرسیده به سه راهی فرمانداری سنندج را بصورت اجاره به صاحبان صنوف و مشاغل اطبا، وکلا، شرکت های فنی مهندسی و خدماتی صاحب صلاحیت واگذار نمایند. متقاضیان محترم می‌توانند همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت ساختمان واقع در طبقه دوم واحد 203 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33225482 تماس حاصل نمایند .

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ۹۷