اطلاعیه ها

اجاره  تعدادی  از واحدهای مجتمع اداری ، تجاری و خدماتی میلاد اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری ، تجاری و خدماتی میلاد انجمن حمایت زندانیان سنندج درنظر دارد در اجرای مصوبه و موافقت 96/12/20 هیئت مدیره و با هدف حفظ کرامت و رفع حوائج خانواده های زندانیان نیازمند ،تآمین هزینه درمان ، آموزش ،تحصیلات ، جهیزیه و سایر امورات زندگی مددجویان تحت پوشش ، تعدادی از واحدهای مجتمع اداری _ تجاری و خدماتی میلاد واقع در خیابان مولوی نرسیده به سه راهی فرمانداری سنندج را بصورت اجاره به صاحبان صنوف و مشاغل اطبا ، وکلا ، شرکت های فنی مهندسی و خدماتی صاحب صلاحیت واگذار نمایند . متقاضیان محترم می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت ساختمان واقع در طبقه دوم واحد 203 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33225481 تماس حاصل نمایند . پنج شنبه بیستم اردیبهشت ۹۷ اجاره  تعدادی از واحدهای مجتمع اداری ، تجاری  و خدماتی میلاد اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری ، تجاری و خدماتی میلاد انجمن حمایت زندانیان سنندج درنظر دارد در اجرای مصوبه و موافقت 96/12/20 هیئت مدیره و با هدف حفظ کرامت و رفع حوائج خانواده های زندانیان نیازمند ،تآمین هزینه درمان ، آموزش ،تحصیلات ، جهیزیه و سایر امورات زندگی مددجویان تحت پوشش ، تعدادی از واحدهای مجتمع اداری _ تجاری و خدماتی میلاد واقع در خیابان مولوی نرسیده به سه راهی فرمانداری سنندج را بصورت اجاره به صاحبان صنوف و مشاغل اطبا ، وکلا ، شرکت های فنی مهندسی و خدماتی صاحب صلاحیت واگذار نمایند . متقاضیان محترم می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت ساختمان واقع در طبقه دوم واحد 203 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33225481 تماس حاصل نمایند . پنج شنبه بیستم اردیبهشت ۹۷ اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری ، تجاری و خدماتی میلاد اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع اداری ، تجاری و خدماتی میلاد انجمن حمایت زندانیان سنندج درنظر دارد در اجرای مصوبه و موافقت 96/12/20 هیئت مدیره و با هدف حفظ کرامت و رفع حوائج خانواده های زندانیان نیازمند ،تآمین هزینه درمان ، آموزش ،تحصیلات ، جهیزیه و سایر امورات زندگی مددجویان تحت پوشش ، تعدادی از واحدهای مجتمع اداری _ تجاری و خدماتی میلاد واقع در خیابان مولوی نرسیده به سه راهی فرمانداری سنندج را بصورت اجاره به صاحبان صنوف و مشاغل اطبا ، وکلا ، شرکت های فنی مهندسی و خدماتی صاحب صلاحیت واگذار نمایند . متقاضیان محترم می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت ساختمان واقع در طبقه دوم واحد 203 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33225481 تماس حاصل نمایند .

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ۹۷