انجمن حمایت زندانیان سنندج

بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش براساس گزارش روابط عمومی انجمن : روز سه شنبه مورخ 99/07/15 آقای توحیدی مدیرعامل به همراه مددکاران اجتماعی از محل سکونت تعدادی از مددجویان تحت پوشش بازدید بعمل آوردند . در این بازدید سبد کالایی شامل مواد غذائی و بهداشتی به این خانواده ها اهداء گردید % سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹ بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری مدیرعامل این انجمن از پروژه عمرانی در دست اجرای ( ساختمان سایت اداری ) متعلق به انجمن بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی آن قرار گرفت . سه شنبه هشتم مهر ۹۹ برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل جدید این انجمن جناب آقای عادل توحیدی نژاد با حضور مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان ، رئیس مرکز امور اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانهای استان ، کارکنان و مددکاران اجتماعی انجمن در دفتر انجمن حمایت زندانیان سنندج برگزار شد. سه شنبه یکم مهر ۹۹ توزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین فرزندان محصل مددجویان تحت پوشش توزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین فرزندان محصل مددجویان تحت پوشش در اجرای دستور و تأکید دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان و ریاست هیئت مدیره این انجمن با توجه به شیوع ویروس کرونا و برگزاری غیرحضوری کلاسهای درس از طریق فضای مجازی نسبت به تهیه و توزیع گوشیهای تلفن همراه هوشمند در میان فرزندان در حال تحصیل زندانیان نیازمند تحت پوشش ، این انجمن اقدام به تهیه و توزیع گوشی تلفن همراه در بین فرزندان مددجویان تحت پوشش نموده است . شنبه بیست و دوم شهریور ۹۹ انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج در اجرای بند ب ماده 16 اساسنامه انجمن های حمایت زندانیان نسبت به تعیین و انتخاب مدیر عامل ، آقای عادل توحیدی نژاد با نظر اعضاء هیئت مدیره و کسب حداکثر آرا بعنوان مدیرعامل جدید انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان برای سال مالی 1399 تعیین و منصوب گردید . چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹