انجمن حمایت زندانیان سنندج

سرکشی مدیرکل زندانها و مدیرعامل انجمن از خانواده ها به مناسبت عید سعید قربان سرکشی مدیرکل زندانها و مدیرعامل انجمن از خانواده ها به مناسبت عید سعید قربان به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز استان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان ، روز دوشنبه 1400/04/28 آقای فتحی مدیر کل زندانهای استان و آقای توحیدی مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج از خانواده های تحت پوشش این انجمن بازدید به عمل آوردند . در این بازدید آقای توحیدی ضمن تشریح پرونده حمایتی خانواده ها از وضعیت و کمبودهای آنان می گوید . چرا که اکثر این خانواده ها متکی به درآمد سرپرست خانواده بوده و در زمان سپری شدن محکومیت آنان ، متأسفانه خانواده ها در مضیقه مالی به سر می برند ، دوشنبه بیست و هشتم تیر ۰۰ بازدید و  داستان زندگی  خانواده بازدید و داستان زندگی خانواده "ا" در سری بازدید های صورت گرفته از خانواده مددجویان تحت پوشش راهی حاشیه شهر شدیم تا از خانواده " ا " سرکشی به عمل آوردیم . خانم " ا" که اهل سنندج نبوده از زندگی و گذشته خود می گوید : یکشنبه بیست و هفتم تیر ۰۰ بازدید مدیرعامل انجمن از  خانم بازدید مدیرعامل انجمن از خانم "ک" به عنوان کارآفرین روز سه شنبه 1400/04/26 مدیرعامل و مددکاران این انجمن از خانواده " ک " سرکشی به عمل آوردند . خانم "ک" به عنوان یک زن خود ساخته در نبود نان آور خانواده مسئولیت زندگی خود و فرزندش را به تنهایی به دوش می کشید . خانم "ک" می گوید : وقتی از مدت زمان محکومیت همسرم باخبر شدم ... شنبه بیست و ششم تیر ۰۰ بازدید مدیرعامل انجمن از  خانواده های تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از خانواده های تحت پوشش به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز استان : روز دوشنبه به تاریخ 1400/04/21 مدیرعامل این انجمن به همراه مددکاران اجتماعی از خانواده مددجویان بازدید به عمل آوردند . دوشنبه بیست و یکم تیر ۰۰ برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره در سال جاری برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره در سال جاری به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز استان : بنا به پیشنهاد مدیرعامل چهارمین جلسه هیئت مدیره این انجمن روز پنجشنبه 1400/04/10 با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید .در ابتدای جلسه جناب آقای فتحی مدیرکل محترم زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج ضمن خیر مقدم به اعضاء شرکت کننده در جلسه ، نسبت به توانمند سازی خانواده های تحت پوشش در جهت ایجاد درآمد پایدار برای آنان تأکید ورزیدند ، ایشان در ادامه ء سخنان از زحمات و تلاش های مدیرعامل انجمن در زمینه سرکشی و مراجعه خانه به خانه مددجویان تشکر به عمل آوردند و عنوان داشتند : پنج شنبه دهم تیر ۰۰