انجمن حمایت زندانیان سنندج

بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان در اجرای تأکیدات ریاست محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، هیئتی مرکب از مدیرکل کمیته امداد حضرت امام (ره ) ، معاون سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان به همراه مدیرعامل انجمن از محل سکونت و زندگی تعدادی از خانواده های زندانیان نیازمند سرکشی و بازدید و از نزدیک به بررسی مسایل و نارسائی  های آنان پرداختند . شنبه چهارم خرداد ۹۸   برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان در سال جاری در محل دفتر دادستانی تشکیل و برگزار گردید . دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸ بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. دادستان عمومی انقلاب مرکز استان و رئیس هیئت مدیره انجمن از محل سکونت تعداد 10 خانواده از خانواده های نیازمند زندانیان تحت پوشش این انجمن بازدید و از نزدیک وضعیت خانواده های مذکور را مشاهده و دستورات لازم برای پیگیری ، حل و فصل مشکلات معیشتی ، خانوادگی و قضایی آنان را صادر نمودند . شنبه هجدهم اسفند ۹۷ بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس دستگاههای نظارتی استان و ریاست هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج از مجموعه کانون اصلاح و تربیت استان ، بند نسوان ( زندان زنان ) و بند نظامی بازدید و از نزدیک در جریان برنامه های اصلاحی و تربیتی ، اشتغال و برنامه های غنّی سازی اوقات فراغت مددجویان قرار گرفت . سه شنبه هفتم اسفند ۹۷ برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان در ابتدای جلسه دادستان با تبریک ولادت دخت گرامی نبی مکرم اسلام (ص) ، حضرت صدیقه ی طاهره را بانوی دو عالم و نمونه ای از انسان کامل و سرمشق و الگوی تمام زنان عالم عنوان و اظهار داشت فاطمه ی زهرا (س) همسری وفادار برای امیرالمومنین علی (ع) ، مادری فداکار برای فرزندان و یاوری امین برای مسلمانان صدر اسلام بودند . دوشنبه ششم اسفند ۹۷